Salmon Evolution ansetter CFO

Press Release

Odd Tore Finnøy, CEO og Håkon Andrè Berg, CFO i Salmon Evolution. Foto: Salmon Evolution / Brunes Foto

Håkon Andrè Berg er ansatt som CFO (Chief Financial Officer) i Salmon Evolution. Den nye finansdirektøren har solid erfaring fra kapitalmarked, ledelse- og styrearbeid innen finans og industri, og bidrar til å komplettere organisasjonens behov for kapasitet og kompetanse i denne fasen.

Håkon Andrè Berg har styreerfaring fra en rekke bedrifter innen havbasert næring i regionen, og har de siste årene jobbet med finansiell og strategisk rådgiving, styrearbeid, internasjonalisering og transaksjoner gjennom egen virksomhet og andre selskaper. Før dette var han partner og en del av etablerergruppen i Broodstock Capital. Han har ellers bred erfaring fra private equity, m&a og kapitalmarkedet fra posisjoner i selskaper som Argentum, og Midvestor Management.

– Vi er svært glade for at Håkon Andrè Berg har takket ja til å bli med oss i den videre utviklingen av Salmon Evolution. Han er en erfaren leder med sterk økonomisk og finansiell erfaring og forståelse, sier Odd Tore Finnøy, CEO i Salmon Evolution.

Finnøy forteller at rollen som CFO er sentral med tanke på selskapets videre behov innen kapitalisering og relasjonsbygging overfor langsiktige finansielle partnere og investorer. Det er fortsatt mye som skal på plass for å reise historiens første fullskala matfiskanlegg i denne størrelsesorden i Norge, både med hensyn til å ivareta biologi, teknologi, sirkulær økonomi og kommersialisering.

– Derfor er det betryggende å slå fast at vi har fått med oss Håkon Andrè. Han har betydelig industriell og finansiell erfaring og kompetanse etter mange års arbeid med ulike industriselskaper, og solid erfaring fra lederskap innen strategi- og forretningsutvikling, avslutter Odd Tore Finnøy, CEO i Salmon Evolution.

Kontaktinformasjon:

Odd Tore Finnøy
CEO
Mobile: +47 900 60 960
Mail: odd.tore.finnoy@salmone.no

Share via
Copy link
Powered by Social Snap