Møt vår prosjektleder – Kamilla Mordal Holo

Press Release

Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Utover sommeren vil vi presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Kamilla Mordal Holo

Som prosjektleder jobber Kamilla primært med å sette seg inn i prosjektet, og å skape gode rammer for nødvendig fremdrift og ferdigstillelse. Prosjektet er stort og komplekst, og samspillet med leverandører og partnere blir derfor særdeles viktig for at prosessanlegget og byggverket leveres til rett tid, kostnad og kvalitet.

For Kamilla er det viktig å ha verdiene sine med seg i det hun gjør. Det kjennes viktig at jobben skal gi mening for flere enn henne selv. Slik er det med Salmon Evolution: – Anlegget vil ha noe å si for næringslivet i regionen vår og kan bidra med et stort antall nye arbeidsplasser. Vi bygger nytt og tenker bærekraft. Alt dette motiverer! Og så er jeg så heldig å få være del av et team som spiller hverandre gode, sier hun takknemlig.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap