Salmon Evolution kjøper tomt for utbygging

Press Release

Salmon Evolution AS har erklært rettigheten til å kjøpe eiendommen ved Indre-Harøy i Fræna kommune for utbygging av landbasert oppdrett av laks. Næringstomten eies i dag av Fræna kommune, og er delvis et pukkverk/ubebygd areal regulert til industriformål.

– Dette er en viktig milepæl, og helt i tråd med vår tidsplan for å realisere Europas største landbaserte oppdrettsanlegg. Utbyggingen vil også bidra til å styrke regionen, sier styreleder i Salmon Evolution, Kristofer Reiten.

Han beskriver de strategiske- og strukturelle forholdene som optimale for utbygging av landbasert oppdrett.

Indre Harøy i Fræna kommune. Foto: Vasco Pinhol.

– Her vil vi ha ubegrenset tilgang på rent og friskt sjøvann, tilstrekkelig el-kraft, egen dypvannskai, og muligheter for utvidelse og vekst. I tillegg er vi optimalt plassert med tanke på avstand til markedet, sier Reiten.

Fræna kommune har fulgt Salmon Evolutions arbeid med utviklingen av landbasert oppdrett på Indre Harøy med spenning.

– Det er svært gledelig at Salmon Evolution nå er klare til å ta neste skritt, sier rådmann Anders Skipenes i Fræna kommune. Han legger til:

– Salmon Evolutions etablering på Indre Harøy vil være et viktig bidrag til å bygge et nasjonalt kraftsentrum for sjømatproduksjon. Nye Hustadvika kommune kunne knapt fått en bedre start med hensyn til framtidsretta næringsutvikling.

Kontaktinformasjon

Kristofer Reiten
Styreleder i Salmon Evolution AS
Mobil  +47 482 65 410
Mail   kris@vikomar.no

Anders Skipenes
Rådmann
Fræna kommune
anders.skipenes@frana.kommune.no

Share via
Copy link
Powered by Social Snap