Salmon Evolution kartlegger eget klimaavtrykk

Press Release

Møreforsking har gjennomført en livssyklusanalyse som beskriver Salmon Evolutions fremtidige klimafotavtrykk. De foreløpige resultatene viser at landbasert produksjon av laks basert på gjennomstrømningsteknologi har et meget konkurransedyktig karbonfotavtrykk.

Salmon Evolution er i ferd med å bygge et av Europas største oppdrettsanlegg på land på Indre Harøy i Romsdal. Det ferdige anlegget, som skal produsere laks ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi, vil ha en årlig kapasitet på 36 000 tonn.

Studien er et ledd i Salmon Evolutions ambisjon om å produsere laks på mest mulig bærekraftig måte, og har gitt Salmon Evolution enda bedre innsikt i hvordan justeringer i produksjonen og verdikjeden som helhet kan endre selskapets karbonavtrykk.

Fôr og energiforbruk krever mest

Jon Halfdanarson i Møreforsking har vært prosjektleder for studien. Han forteller at de foreløpige resultatene viser som forventet at fôr, og energiforbruk i produksjonen i form av elektrisitet, står for den største delen av karbonfotavtrykket.

Konkurransedyktig karbonfotavtrykk

– Videre viser de foreløpige resultatene at Salmon Evolutions landbaserte produksjon av laks basert på gjennomstrømningsteknologi, har et meget konkurransedyktig karbonfotavtrykk sammenlignet med andre studier gjort av anlegg som bruker RAS-teknologi (Recirculation Aquaculture Systems), sier Jon Halfdanarson i Møreforsking.

Forskningsprosjektet, som er et MobiliseringsProsjekt, er finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune og ble gjennomført våren 2020.

Utvide havpotensialet

– Forbrukere verden over stiller stadig strengere krav til bærekraft og opprinnelse ved valg av mat. Skal vi være et fyrtårn innen bærekraftig utvikling må vi ta bevisste og veloverveide valg, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution. Han legger til;

– Gjennom dette forskningsprosjektet har vi fått demonstrert et verktøy som gjør at vi enklere kan skaffe oss oversikt over vårt eget klimafotavtrykk, og hvilke forhold som påvirker dette. Vi skal blant annet skape vesentlige positive effekter bare gjennom valg av riktig fôr og smarte energieffektiviseringstiltak.

Livssyklusanalyse

Møreforsking har bidratt til å undersøke karbonfotavtrykket til Salmon Evolutions kommende landbaserte fiskeoppdrett, og har gjennomført en livssyklusanalyse der alle de viktigste innsatsfaktorene er regnet med, inkludert materialer og energiforbruk.

I studien har Møreforsking i hovedsak sett på innsatsfaktorer i produksjon fram til slakteklar fisk, og infrastruktur som bygninger, fisketanker og utstyr. Det er også lagt inn enkle scenarioer for frakt av laks med brønnbåt til prosessering, prosessering og pakking, og ulike fraktmetoder ut til markeder som Oslo, København og Shanghai. Dette er faktorer som Salmon Evolution vil gå enda nærmere inn på i sine fremtidige livssyklusanalyser.

 

Les saken fra Møreforsking:

https://www.moreforsk.no/om-oss/nyhetsarkiv/logistikk/vi-har-kartlagt-klimaavtrykket-for-landbasert-lakseoppdrett/1122/3464/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap