Møt vår spesialist på vannbehandling – Jan Arvid Todal

Press Release

Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Utover sommeren vil vi presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Jan Arvid Todal

Som spesialist på vannbehandling i Salmon Evolution er Jan Arvid sin viktigste oppgave å sørge for optimal vannkvalitet i oppdrettskarene til enhver tid. – Om fisken er i sjø eller på land er ikke det vesentlige. Det vesentlige er å gjenskape forholdene i havet hvor laksen trives, men da uten eksponering for lus og sykdom.

Jan Arvid har lang fartstid i akvakulturnæringen, og har de siste 15 årene jobbet hovedsakelig med vannkvalitet, karhydraulikk og oksygenering i smolt- og postsmoltanlegg. – En av fordelene ved å produsere laks på land er graden av kontroll på produksjonsmiljøet. Vi vil ha muligheten til å overvåke viktige parameter for blant annet tilvekst, og på denne måten effektivisere produksjonstiden sammenlignet med samme biomasse i sjø.

Jan Arvid er sikker på at landbasert oppdrett vil bidra til å utvikle næringen til å bli mer bærekraftig. – Jeg vil ta med meg tilegnet erfaring fra settefisk og postsmoltproduksjon, samt kunnskapen fra sjøbasert oppdrett i utviklingen av landbasert oppdrett, og vi vil hente ny kunnskap på land som kan overføres til sjø. Dette vil bli en vinn-vinn situasjon for norsk havbruksnæring.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap