Her skal laksen bli ferdig tre måneder tidligere enn i sjøen

Press Release

(Artikkel hentet fra tu.no, 5. sept 2019 av Arne Fenstad)

Salmon Evolution håper byggingen kan starte til våren

Hvis oppdrettsanlegget blir virkelighet, blir det et av Europas største på land. Anlegget skal være et kombinert gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg, som vil si at om lag 70 prosent av vannet i tankene skal renses og resirkuleres, mens 30 prosent skal pumpes inn fra sjøen.

Tankene på et nedlagt steinbrudd på Indre Herøya i Romsdal, skal huse tilsammen 28.000 tonn laks.

Salmon Evolution forventer at produksjonstiden for laksen vil være 12 måneder. I sjøanlegg er det vanlig med 15 til 18 måneder produksjonstid. 

God strømforsyning

– Siste status er at alle konsesjonene og tillatelsene er i orden. Vi har også inngått avtale med Artec Aqua om at de skal levere systemet. Når vi har en sikker investeringskalkyle starter vi å hente kapital, for så å starte byggingen, sier Odd Tore Finnøy, daglig leder i Salmon Evolution.

Han gikk i vår fra stillingen som konsernsjef i den maritime utstyrsleverandøren Brunvoll til sjefsstillingen i Salmon Evolution. Første byggetrinn håper han at kan starte allerede våren 2020.

Les hele artikkelen her: https://www.tu.no/artikler/her-skal-laksen-bli-ferdig-tre-maneder-tidligere-enn-i-sjoen/472216?key=tz3R4Yix

Share via
Copy link
Powered by Social Snap