Møt vår CFO – Julianne Farstad Strand

Press Release

Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Utover sommeren vil vi presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Julianne Farstad Strand

Som CFO vil Julianne ha fullt fokus på kostnadene knyttet til første byggetrinn. Deretter blir en viktig del av jobben å bidra til å få på plass finansiering av investeringen gjennom investorer og långivere. Foruten å delta i å bygge teamet Salmon Evolution, jobber Julianne også med å bli bedre kjent med bransjen.

Også økonomi handler om bærekraft

Verden trenger mer protein. Laks på land skal være et supplement til konvensjonelt lakseoppdrett langs kysten vår. – Jeg skal bidra til at vi får lønnsom drift av anlegget når det står klart, sier hun. – Et vellykket landbasert anlegg vil redusere belastningen på kystområdene våre. Samtidig produserer vi laks somhar god helse – og gir god helse. Det er givende, sier Julianne.

Julianne har lenge ønsket å jobbe i et selskap med lokal forankring. Nå er hun en del av et team hvor hun får lære mye nytt, samtidig som man skal bygge opp et selskap fra grunnen. – At jeg også får bidra til verdiskapning gjennom innovasjon og bærekraftig oppdrett av laks er et stort pluss. For meg er denne jobben midt i blinken.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap