Møt vår fiskevelferdsansvarlig – Oddvar Repstad

Press Release

Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Utover sommeren vil vi presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Oddvar Repstad

Oddvar sin sjef er fisken. Hans viktigste oppgave er å ivareta fiskens helse, behov og velferd. Ved prosjekteringen er hans rolle at alle valg som gjøres med tanke på teknologi, utforming av anlegg, kar og utstyr, skal bidra til best mulig fiskevelferd og fiskehelse. – Alt vi gjør skal ha fiskens vel i mente – og med landbasert oppdrett har vi mulighet for å ha god kontroll på alle parametere i produksjonen, for eksempel vannkvalitet, temperatur og lys. – Jeg skal sørge for at vi følger gjeldende lovverk, samtidig som vi skal finne stadig bedre metoder for å måle fiskevelferd på. Her finnes store muligheter i sensorteknologi og big-data, forteller han.

På anlegget vil det være flere fagmiljø involvert – både teknologi, prosess og biologi. Det er viktig at samtlige har fokus på fisken, og Oddvar vil være bindeleddet mellom de ansatte og andre involverte parter for å aktivt drive kunnskapsoverføring og øke kompetansen.

Oddvar har lenge hatt Salmon Evolution i kikkerten, og er veldig stolt av å være en del av en bedrift som bidrar med verdiskaping for regionen, og som skal produsere sunn mat på en innovativ og bærekraftig måte. Oddvar trekker frem teamarbeidet som et stort pluss. – Her lærer vi noe nytt daglig, sier han. Han er stolt og glad over å få være del av et kollegium med utrolig mye kompetanse og erfaring.

Både han og familien er opptatt av natur og fiske. Han gleder seg til å ta med de to barna sine til det ferdige anlegget på Harøya.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap