Går fra rollen som CFO til CEO – Håkon A. Berg blir CEO i Salmon Evolution

Press Release

Påtroppende CEO i Salmon Evolution. Foto: Doxacom

Håkon Andrè Berg tiltrer som CEO i Salmon Evolution. Berg ble ansatt som CFO i selskapet i november 2019, og har siden mars 2020 hatt rollen som konstituert CEO.

Håkon har industriell og finansiell erfaring og kompetanse etter mange års arbeid med ulike industriselskaper, og bakgrunn fra lederskap innen strategi- og forretningsutvikling.

Påtroppende CEO forteller at dette er en oppgave han er toppmotivert for, og ser frem til å bidra i realiseringen.

– Det er kombinasjonen av å være først ute å reise et fullskala industrieventyr i denne størrelsesorden i Norge, og min lidenskap og erfaring innen sjømatsektoren, som er min største drivkraft og skaper entusiasmen i meg, sier Berg.

Med gjennomstrømmingsteknologi med gjenbruk vil Salmon Evolution optimalisere produksjonen og dermed redusere den biologiske risikoen.

– Jeg har tro på prosjektet sett i lys av de utfordringer vi løser med hensyn til blant annet lus og sykdom, og miljøutfordringer – spesielt i forhold til slamhåndtering. Kontrollert produksjon på land åpner også opp for nye sirkulære muligheter, som igjen vil skape teknologiutvikling, arbeidsplasser, og gjenbruk av ressurser, sier en engasjert leder.

Den dype fjorden rett utenfor Indre Harøy skaper grunnlaget for oppdrett på land, og som skal sørge for god fiskevelferd. Lyden av anleggsvirksomhet skaper ikke tvil om at byggingen er i gang.

Styret i Salmon Evolution. Fra venstre: Glen Bradley, Kristofer Reiten, Styreleder Tore Tønseth, Peder Stette, Frode Kjølås. Foto: Doxacom.

Styreleder, Tore A. Tønseth, er fornøyd med det han ser. – Vi er inne i realiseringsfasen og starten på første byggetrinn, og vi er meget godt fornøyde med å ha fått på plass et sterkt team og en solid finansiell erfaring med Håkon A. Berg i spissen. Vi er godt rustet nå, og kommer til å bygge ut organisasjonen videre i takt med behovene våre, avslutter styrelederen som er sterkt engasjert i et av verdens største landbaserte oppdrettssatsninger.

For mer informasjon kontakt:

Håkon A. Berg
CEO
+47 411 92 257

Tore Tønseth
Styreleder
+47 958 06 277

Share via
Copy link
Powered by Social Snap