Bli bedre kjent med Salmon Evolution og vår CEO, Håkon A. Berg

Press Release

Vår CEO, Håkon A. Berg, gir deg en kort presentasjon av Salmon Evolution, hvorfor selskapet har tro på at landbasert produksjon i Norge vil bli en suksess, og hvordan strategiske partnere skal bidra til å realisere muligheter for skalering utover Norges grenser.

På Indre Harøy i Hustadvika kommune er det full aktivitet med byggetrinn en. Det energieffektive hybrid anlegget (gjennomstrømmingsteknologi med gjenbruk) som er basert på store mengder friskt sjøvann fra kysten skal produsere 36 000 tonn laks. Selskapet har stort fokus på å ivareta miljøet og sirkulære muligheter gjør det mulig å gjenbruke slammet i biogassproduksjon.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap