På denne måten skal vi minimere den biologiske riskoen ved oppdrett av laks på land

Press Release

For oss er biologien det aller viktigste!

Salmon Evolution skal benytte kjent teknologi for desinfeksjon av inntaksvannet, både med filterløsninger og UV for å hindre sykdomsfremkallende bakterier og virus. Hvert kar er en definert biologisk sone. Det vil si at fisk og vann ikke deles med andre kar. Dette minimerer risikoen for at smitte kan overføres til andre kar i anlegget.

Og ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk skal vi benytte klart og friskt vann fra kysten utenfor Indre Harøy i Hustadvika kommune til å gi laksen i anlegget optimale forhold for vekst, god fiskehelse og velferd.

Illustrasjonen viser hvordan nytt vann i landbasert oppdrett vil påvirke kompleksiteten sett i forhold teknologiske- og biologiske utfordringer. Salmon Evolution vil gjenbruke ca. 65 % av vannet som kommer inn, og på denne måten unngå komplekse utfordringer som kan oppstå ved bruk av høyere gjenbruksgrad og behovet for biofilter.

Filmen under viser hvordan vi skal produsere 36 000 tonn laks i året:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap