Nytt styre i Salmon Evolution – Tore A. Tønseth ny styreleder

Press Release

Tore A. Tønseth. Foto: Hegnar Media

 

På generalforsamlingen 27. mars i Salmon Evolution ble Tore A. Tønseth, investeringsdirektør i Ronja Capital, valgt inn som ny styreleder i selskapet. Ronja Capital er største eier i Salmon Evolution. 

Ny fase i realiseringen av landanlegget

Tønseth vil engasjere seg sterkt i selskapets videre utvikling, og i det han selv beskriver som et meget solid konsept.

– Jeg er begeistret over å tiltre som styreleder og få anledningen til å involvere meg i videreutviklingen av et godt konsept i samarbeid med resten av styret og administrasjonen i Salmon Evolution. Oppstart av byggeprosjektet og ytterligere finansiering av byggetrinn en er de store milepælene i tiden som kommer, sier påtroppende styreleder i Salmon Evolution, Tore A. Tønseth.

Fordi man har biologiske begrensninger innen konvensjonelt oppdrett, vil landbasert oppdrett spille en sentral rolle i fremtiden, mener Tønseth. – Salmon Evolution har en unik tilnærming til landbasert produksjon, og som vi mener har en klart lavere risikoprofil enn mange andre prosjekter, sier styrelederen.

I tillegg til Tore A. Tønseth som styreleder, ble Peder Stette, Frode Kjølås og Glen Bradley gjenvalgt som styremedlemmer. Tidligere styreleder, Kristofer Reiten, går nå inn som styremedlem.

Endringer i organisasjonen

En krevende fase med organisasjonsbygging og delfinansiering av byggetrinn en er tilbakelagt, og selskapet ruster seg nå for å møte de neste utfordringene som står for tur.

I den forbindelse er CFO i Salmon Evolution, Håkon Andrè Berg, konstituert som ny CEO. Avtroppende CEO, Odd Tore Finnøy, har ledet selskapet frem mot byggestart og har i samråd med styret valgt å fratre. Daværende styreleder, Kristofer Reiten, takker Finnøy for solid utført jobb i den perioden han satt i lederstolen.

For mer informasjon kontakt

Tore A. Tønseth
Styreleder
Salmon Evolution AS
+47 958 06 277

Share via
Copy link
Powered by Social Snap