Møt vår kommunikasjonsdirektør – Vibeke Hanssen

Press Release

Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Utover sommeren vil vi presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Vibeke Hanssen

Som kommunikasjonsdirektør i Salmon Evolution er Vibeke sin viktigste oppgave å formidle informasjon, og øke kunnskapen om landbasert oppdrett generelt og Salmon Evolution spesielt. – Vi må bli kjent for noe, og den identiteten må vi selv skape utfra hvem vi ønsker å være.

Vibeke er tydelig på at Salmon Evolution skal ta en aktiv samfunnsrolle, og være pådriver for en bærekraftig utvikling. – Selskapet har alle forutsetninger for å putte et solid innhold i bærekraftperspektivet. Vi har unike muligheter til å kunne drive oppdrett som ivaretar miljøet og reflekterer flere av FN sine bærekrafts mål. Det går både på fornybare energikilder og gjenvinning, parallelt med at vi skal sørge for at fisken svømmer rundt i optimale forhold. Dette vil komme hele næringen til gode. Det handler ikke om landbasert oppdrett, havbasert oppdrett, eller forsåvidt fiskeri, men om Norsk Sjømat. Vårt stempel og omdømme, sier Vibeke.

Det handler om å forvalte jordens ressurser på en bevisst måte. – Det er ufattelig godt å kunne jobbe med noe man vet vil bidra til det bedre. Vi vet at behovet for mat vil øke, og vi vet at vi må bli bedre på å ivareta moder jord. Jeg får jobbe med begge deler sammen med et team som bruker all sin tid på at vi skal få til dette sammen. Det er en god følelse!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap